המשרד מעניק טיפול מקצועי ובמסור בתיקי חייבים מכל רחבי הארץ.
עם קבלת ‏החוב לגבייה, עורכי הדין של המחלקה בוחנים ומתאימים את הטיפול בחוב או בסדרת התיקים ‏לסוג ההליך המיטבי, שבו יש לנקוט בקשר לחוב.
על פי הממצאים העולים מהערכת התיק, ולפי אומדן מושכל של מידת ‏דחיפות הצורך להסדיר את הנושא, ננקטים לאלתר מגוון הליכים משפטיים למיצוי הצעדים ‏הדרושים במסגרת לשכות ההוצל"פ, תוך ריכוז כל מאמץ נדרש על מנת למצוא כל דרך ולמצות ‏כל סיכוי לגביית החוב מהר ככל האפשר עבור הלקוח.

בנוסף לכך, מנהל המשרד גם את הפעולות הדרושות לצורך גביית החוב, כגון ‏משלוח מכתבי התראה, הגשות של בקשות לביצוע פעולות, ביצוע מסירות משפטיות ומעקב ‏אחר הסדרי חוב ותשלומים מול חייבים.